SIX HOOKSKEY CASE

■素材/ハイテクヨットセール素材(表面はカルボーニオ柄、樹脂コーティング)
■色/Nero(黒)